Reformkliniken uppmärksammar Pride

Reformkliniken uppmärksammar Pride

Reformkliniken vill visa sitt stöd för alla personer som är aktiva i Priderörelsen och även för dem som ännu inte kommit så långt. Vår klinik värnar om alla patienters lika värde oberoende av sexuell identitet. För dig som upplever att den offentliga vården inte tillgodoser dina önskemål erbjuder Reformkliniken bröstkirurgi som könsbekräftande ingrepp, både bröstimplantat och borttagande av bröstvävnad. Bröstimplantat kan läggas via ett snitt i armhålan eller via ett snitt under bröstet. Borttagande av bröst kan göras med olika teknik beroende på individuella förutsättningar från början. Ingreppet kallas oftast Maskuliniserande Mastektomi ”MM” eller ”FTM” vilket står för Female To Male Mastectomy. För mer information klicka på länken nedan.

Läs mer om könsbekräftande kirurgi

Varmt välkommen till Reformkliniken!