Reformkliniken har aldrig använt bröstimplantat från Allergan

Reformkliniken har aldrig använt bröstimplantat från Allergan

Allergan drar tillbaka texturerade bröstimplantat från marknaden eftersom de kopplas till en ovanlig form av lymfcancer som kan uppstå i den ärrvävnad som kallas kapsel kring implantaten. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA kräver att implantaten med texturerad yta från Allergan tas bort helt från marknaden. Redan i december i fjol stoppades försäljningen av dessa implantat i Europa. Implantaten är särskilt sträva vilket tros öka irritationen kring implantaten vilket i sin tur ger en ökad risk för kapselbildning. Den form av lymfcancer som anses kunna kopplas till de sträva implantaten är ”anaplastiskt storcellslymfom” ALCL. Fall av ALCL har rapporterats i Sverige men risken att utveckla ALCL är mycket liten och ger i första hand besvär med svullnad många år efter operation. Behandlingen innebär att ta ut implantaten med kapselvävnaden.

Reformkliniken utför ingrepp med uttag och utbyte av implantat. Vänligen kontakta kliniken för mer information på telefonnummer: 010-15 11 500