Botox®

Botox® är ett läkemedel som blockerar kontakten från nerver till muskler vilket gör att de inte drar ihop sig. Det framställs helt syntetiskt idag men produceras i naturen av bakterier.

Den verksamma beståndsdelen heter Botulinumtoxin A och är extremt effektiv. Toxinet bryts ner snabbt i kroppen och lämnar inga rester utom sin effekt tills kroppen har byggt nya kontakter. Ibland förväxlas Botox® med ”fillers” som är ämnen som fyller ut eller lyfter upp huden. Det är helt olika preparat och funktion även om de kan kombineras och ibland ersätta varandra.

Alla kroppar är olika och en del bygger nya kontakter snabbt och andra mera långsamt. Därför varierar tiden för effekt av Botox® mellan 3 till 12 månader med en ganska vanlig tid på omkring 6 månader. Hos en och samma person brukar effekten vara lika länge och den blir egentligen varken bättre eller sämre av att man upprepar behandlingen. Det förekommer allergiska reaktioner men det är extremt ovanligt. Vissa personer har inte bra effekt av Botox® och då kan det fungera med andra typer av Botulinumtoxin som finns på marknaden.

I början användes Botulinumtoxin för att behandla medicinska tillstånd med kramp i muskler av förlamningar där man balanserade styrkan i olika muskelgrupper. Man noterade då att den som hade fått behandling inte svettades inom de behandlade områdena och att huden blev mera slät.

Idag används Botulinumtoxin både för att behandla medicinska och estetiska tillstånd. Botox sprider sig cirka 5 mm från den punkt där man sprutar in det och om det placeras rätt skadar det inget. Därför är det viktigt att den som utför behandlingen har bra utbildning och kan ta hand om eventuella problem.
Botox® gör huden slät genom att musklerna undertill inte drar ihop sig. Om huden har förlorat elasticitet och fått djupa veck kommer de att finnas kvar men de blir inte värre. Då kan en kombination med ”fillers” hjälpa till att ge den önskade effekten.

Botox® är ett läkemedel som måste skrivas ut av läkare och den som utför behandlingen måste vara läkare eller en person som arbetar med stöd av en läkare. Oftast är det en specialutbildad sjuksköterska men det förekommer dessvärre att personer helt utan medicinsk utbildning får tillgång till Botulinumtoxin och då finns det en stor risk för problem. Det förekommer även förfalskningar av preparat och därför bör man vara försiktig om man blir erbjuden behandling till en väsentligt lägre kostnad än på etablerade kliniker.

Botox® kommer till kliniken i en ampull som blandas med koksaltlösning och injiceras med en tunn nål genom huden in i den muskel som ska behandlas. Musklerna ligger på olika djup i ansiktet och det är därför viktigt att ha en gedigen kunskap om ansiktets anatomi och områden som man ska undvika. Trots goda kunskaper och bra teknik kan man få blåmärken och svullnader eftersom det finns blodkärl som inte är synliga. Dessa besvär är övergående och för det mesta är det helt borta efter några dagar.

Om man har lätt att få blåmärken i allmänhet eller om man tar mediciner som gör att blodet blir mera tunnflytande, vanliga smärtstillande till exempel eller tillskott med Omega3 till exempel, får man räkna med mer och mera långvariga blåmärken. Det finns läkemedel som förebygger detta och därför är det viktigt att gå igenom din hälsohistoria före behandling. Detta gör vi vid en konsultation och då tar vi också bilder för att dokumentera det tillstånd vi vill behandla.

Bortsett från lätt obehag vid injektion och lätt svullnad just vid injektionspunkterna ser man ingen effekt direkt utan normalt sett tar det cirka 7-10 dagar innan det syns. För att utvärdera effekten kan det vara klokt att planera en uppföljning efter cirka 14 dagar. Detta går att göra med en kontakt via mail med bilder om allt är som förväntat eller ett besök på kliniken med komplettering av behandling om det behövs.
Idag finns det olika typer av certifieringar för den som ska utföra behandlingar. För att bli certifierad krävs både rätt grundutbildning och en mycket god kunskap om ansiktets anatomi och effekten av preparaten man använder. Reformkliniken har valt att certifiera sina behandlare via Estetiska Injektionsrådet.