Tuve Mårtensson

Dr Tuve Mårtensson leg. läkare, är specialist i kirurgi sedan 2000. Tuve gjorde sin specialistutbildning inom kirurgi i Halmstad 1995-2000 med successiv inriktning på bröstkirurgi med utredning och behandling av bröstcancer som viktigaste delen. Detta ledde senare in till rekonstruktiv kirurgi och en specialistutbildning i plastikkirurgi 2003 med tyngdpunkt och fokus på bröstrekonstruktioner och andra bröstrelaterade problem. Tuve har varit verksam inom estetisk plastikkirurgi sedan 2004 och på Reformkliniken sedan sommaren 2017.

Doktor Tuve Mårtensson

Tuve är medlem i Sveriges läkarförbund, Svensk Kirurgisk Förening, Svensk Plastikkirurgisk Förening och Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi.