Operationer

Könsbekräftande kirurgi

Vi finns här för dig som har gjort en utredning för könsbekräftande kirurgi och som upplever att den offentliga vården inte tillgodoser dina önskemål. Vi hjälper dig att känna dig bekväm med din kropp genom bröstimplantat eller borttagande av bröst.

Brösten är en viktig del i både mäns och kvinnors självbild och de är viktiga för hur en vill framstå för andra. Detta är mycket tydligt för den som upplever sig ha en kropp som inte går i linje med identiteten.

För dig som gjort utredning för könsbekräftande kirurgi och upplever att den offentliga vården inte tillgodoser dina önskemål erbjuder Reformkliniken både bröstimplantat och borttagande av bröst.

Brösten är en viktig del i både mäns och kvinnors självbild och de är viktiga för hur en vill framstå för andra. Detta är mycket tydligt för den som upplever sig ha en kropp som inte går i linje med identiteten. Att genomgå könsbekräftande kirurgi är ett stort steg och därför är det viktigt att ha genomgått den utredning som krävs även inom offentlig vård.

Boka tid för konsultation

Beslutet handlar om att trivas bättre med sig själv och för att känna sig trygg och bekväm i sin kropp i olika situationer, både med och utan kläder.

För en person som önskar bröstimplantat ser processen ut på samma sätt som vid en vanlig bröstförstoring. Vid konsultationen går vi igenom dina förutsättningar och önskemål. Vi mäter bröstkorgens mått och planerar ingreppet så att vi har en plan som vi är överens om och du har en god bild av vilket resultat du kan förvänta dig.

Det är möjligt att lägga in implantaten genom armhålan eller via ett snitt under bröstet. Vi förordar normalt sett placering av implantat bakom bröstmuskeln men det är också möjligt att placera dem framför muskeln. Se ”Reformkliniken – bröstförstoring” för mer detaljer. Om det av någon anledning inte skulle fungera bra går det oftast att återskapa den ursprungliga formen genom att ta bort implantaten.

För en person som önskar ”Maskuliniserande Mastektomi” ”MM” är detta ett ingrepp som är svårt att rekonstruera och därför är det ännu viktigare att utredningen är klar och att beslutet är förankrat. Den mest omfattande kirurgin innebär att i det närmaste all bröstvävnad opereras bort och målet är att skapa en så manlig bröstkorg som möjligt. Ingreppet påminner om kirurgi för bröstcancer men med en estetisk målsättning att förändra i en mera manlig riktning och dessutom spara bröstvårtan.

Skillnaden mellan en vanlig bröstförminskning och en ”maskuliniserande mastektomi”, även kallad FTM Mastectomy vilket står för Female To Male Mastectomy, är att snitten placeras på ett annat sätt vid ”MM” för att få en så slät bröstkorgsvägg som möjligt. Målet är att bevara bröstvårtan medan vårtgården minskas radikalt.

Beroende på fördelning av kroppsfett, hudkvalitet och bröstens storlek från början kan det vara tillräckligt med endast ”MM” mastektomi men ibland kan det vara nödvändigt med fettsugning. Detta diskuterar vi vid konsultationen och fettsugning innebär en längre operationstid och ett tillägg i kostnad beroende på hur omfattande ingrepp som krävs.

Risken för komplikationer är väldigt låg och de flesta kan få ett bra och hållbart resultat med endast ett ingrepp. Kroppen ändrar sig över tiden och påverkas av hormonella förändringar och viktförändring även efter en operation så det är viktigt att vara medveten om att ytterligare ingrepp kan behövas i framtiden.

Före maskuliniserade mastektomi

alt

Efter maskuliniserade mastektomi

Före maskuliniserade mastektomi

alt

Efter maskuliniserade mastektomi

Hur går operationen till?

En tid för konsultation med en av våra plastikkirurger bokas till 30 minuter. Vi går igenom din hälsa och om det är något speciellt att tänka på med tanke på narkos och operation. Det viktigaste är att du ska få en bra bild av dina förutsättningar när det gäller operation och vad du kan förvänta dig.

Det är bra att du förbereder dig så att du vet vilket resultat du önskar dig och ta gärna med bilder så att vi kan diskutera detta.
Vi undersöker och mäter dina bröst för att ha ett bra utgångsläge och kunna råda dig till bästa möjliga åtgärd.

Normalt sett är det tillräckligt med ett besök inför operation men om du känner en osäkerhet inför något så kommer du tillbaka så många gånger du behöver för att känna dig trygg inför operationen. Vi håller också kontakt inför och efter operationen så att du kan ställa frågor direkt till din plastikkirurg eller få hjälp av någon i vår engagerade personal.

Den dagen du ska opereras kommer du till kliniken och får duscha inför operationen och därefter klär du dig i klinikens morgonrock och kan vila i en renbäddad säng. Vi gör allt för att minska risken för komplikationer och där ingår noggrann hygien.

Du får lugnande och avslappnande medicin och även smärtstillande för att du ska ha det så bra som möjligt under och efter operationen.

Det är smärtsamt att lägga in bröstimplantat och därför ingår övernattning i det rutinmässiga omhändertagandet.

Normalt sett går det bra att komma hem samma dag efter en ”MM” mastektomi eftersom det normalt sett inte är särskilt smärtsamt men om du önskar eller om det behövs kan du stanna över natten för att vi ska säkerställa bästa möjliga resultat och trygghet. Detta ingår i kostnaden för operation liksom att du får med dig smärtstillande läkemedel för den första tiden efter operation.

Efter operationen: Du vaknar ur narkosen inne på operationssalen men ligger halvsovande med noggrann övervakning tills du är tillräckligt vaken för att kunna komma upp och gå på toaletten. Vi sätter på ett stramt bandage som minskar svullnad och blåmärken och det är bra att ha detta till dagen efter. Du får smärtstillande i förebyggande syfte både före och efter operationen. Efter att du har varit vaken i åtminstone fyra timmar kan det vara aktuellt att komma hem om du mår bra.

Du träffar din plastikkirurg eller sköterska vid uppföljning efter 1-2 veckor beroende på ingrepp. Efter detta håller vi kontakten för att kunna ge råd om hur du tar hand om dig på bästa sätt.

Du bokar en tid som passar dig cirka 3 månader efter operationen för att vi ska kunna utvärdera resultatet och se ett tidigt slutresultat. Det tar cirka ett år innan det kan betraktas som mera färdigt när det gäller ärr och att kroppen har anpassat sig helt till förändringen.

Komplikationer och dåliga resultat

Blödning, infektion och sårläkningsproblem är de vanligaste kirurgiska komplikationerna. Risken är minimal men för den som drabbas är det en stor påfrestning. Vi gör allt som är möjligt för att undvika och förebygga komplikationer och det är viktigt att den som opereras också gör det.

Rökning dubblar risken för alla typer av komplikationer. För att kroppen ska läka så bra som möjligt krävs det fyra veckor helt utan rökning. Alkohol ökar också risken för läkningsproblem och det är viktigt att vara mycket återhållsam cirka två veckor före operation.

När det gäller komplikationer och oönskade resultat ingår det i klinikens garanti och korrigeras kostnadsfritt. Det är viktigt att veta att inte alla kan få samma resultat och målet är ”bästa möjliga resultat”. Vid konsultationen pekar vi på det som är speciellt för dig och om det är något i dina förutsättningar som vi särskilt måste tänka på.

Kvalitetskontroll

Reformkliniken följer upp och utvärderar resultatet av operationer
och har ett systematiskt kvalitetsarbete för att upptäcka eventuella problem.