Behandlingar

Öronplastik

Öronplastik kan stärka självkänslan och det hjälper vi gärna dig med, oavsett om du väljer att justera utstående öron av estetiska anledningar eller om du vill återskapa örats form efter en olycka. När det kommer till öronplastik är vuxna såväl som barn välkomna till oss.

Öronplastik kan vara ett väldigt bra alternativ, för både barn och vuxna, som vill skapa en ny, mer positiv framtid.

På vår klinik utför vi oftast den form av öronplastik som innebär att vi viker örat närmare huvudet, men har även stor erfarenhet av öronförminskning. När det kommer till öronplastik för barn är det otroligt viktigt för oss att detta först och främst är en önskan av barnet själv, och att han eller hon upplever att det skulle förbättra vardagen. Observera att vi inte genomför en operation på ett barn vars öra inte är fullt utvecklat ännu, vilket oftast sker mellan 6- till 8-årsåldern. Lika viktigt är det att barn, som vuxna, blir ordentligt informerade om möjliga resultat gentemot fysiska förutsättningar såväl som eventuella risker!

Boka tid för konsultation

Hur går en öronplastik till?

Innan du kan boka en tid för operation vill vi först och främst träffa dig för en konsultation. Detta tar ungefär 30 minuter och sker tillsammans med samma läkare som kommer att utföra ingreppet då det är viktigt att du som patient hos oss känner att du är i trygga händer från början till slut. Under konsultationen gör vi en hälsokontroll och tittar närmare på vilka förutsättningar du har att uppnå de resultat som du förväntar dig.

Vi vet att det kan vara nervöst inför alla typer av operationer, särskilt för ett barn, och du får därför möjlighet att få alla dina frågor besvarade. Förbered dig gärna innan mötet genom att ta med dig så många frågor som möjligt nedskrivna på papper. Hela processen beskrivs i detalj och vi berättar om alla eventuella risker. Här får du också tydliga instruktioner på vad du bör tänka på både innan och efter ingreppet för att förebygga dessa.

Beroende på vilken typ av öronplastik vi utför, finns det ett flertal olika metoder att använda sig av. I de allra flesta fall gör man ett mindre snitt på baksidan av örat. Detta gör vi för att komma åt brosket som avgör örats form. När öronbrosket är synligt kan vi sedan skapa en ny form efter dina önskemål och vinkla det mot huvudet. En stor fördel med just denna metoden är att den är ytterst lindrig och lämnar endast ett litet ärr som bleks med tiden.

Ingreppet sker med både lugnande medicin och bedövning, men kan också utföras under narkos om det finns anledning. Exempelvis om det rör sig om ett mindre barn. Vad som är positivt med tekniken vi använder, i kombination av medicin och lokalbedövning, är att det är helt smärtfritt. Dock bör man alltid ha i åtanke att en perfekt symmetri är närmast omöjlig att uppnå vid öronplastik, oavsett hur skicklig och erfaren en kirurg är.

En öronoperation skiljer sig mycket från andra typer av operationer, både i omfattningen av ingreppet såväl som i hur den postoperativa tiden ter sig. Smärtan blir först påtaglig efter att lokalbedövningen har gett vika, detta är dock enkelt att lindra med mildare smärtstillande som exempelvis Alvedon. Redan efter några dagar börjar den omedelbara smärtan att avta medan en dämpad, tryckande smärta kan hänga kvar i ungefär en vecka.

Precis som du, vill även vi att dina öron ska behålla sin nya form. Du får därför bära ett förband, som kan liknas vid ett pannband, för att både skydda det utsatta området samtidigt som det förhindrar att dina öron böjs tillbaka. Att ha förbandet på är därför väldigt viktigt, både dagtid och nattid. Det är viktigt att hålla sig ren för att undvika infektion, så du får naturligtvis tillfälligt ta av förbandet för att tvätta både håret och ansiktet.

Tillfälliga blåmärken och ömhet håller i sig under de första 3-4 veckorna, men redan efter en vecka är du välkommen tillbaka till oss för ett kontrollbesök där vi tar bort stygnen. Det kan vara bra för både vuxna och barn att stanna hemma några dagar efter operationen och vila upp sig. Sakta men säkert kan du nu återgå till vardagen, men det är oerhört viktigt att du inte deltar i några fysiska, ansträngande aktiviteter där öronen riskerar att störas då de fortfarande anpassar sig till den nya formen.

Kombinera ingrepp

På det stora hela innebär ingreppet ett fåtal risker och eventuella komplikationer som man alltid ska överväga mot det slutgiltiga resultatet – redan innan man bokar in en tid för operation. Många av dessa kan dessutom undvikas genom att du lyssnar noga på din läkares instruktioner och expertis. Om ditt barn genomgår öronplastik är det särskilt viktigt att du som förälder är helt införstådd med detta för att undvika ärrbildning, infektion eller att skötselråden inte följs.

Risker och komplikationer i samband meden öronplastik operation

Vi slutar aldrig sträva efter att ge våra patienter ett gott resultat som ökar livskvaliteten. Därför vidtar vi alltid varje nödvändig säkerhetsåtgärd för att du ska bli nöjd. Du får därför komma på ditt första återbesök tidigt för att upptäcka eventuell deformitet i god tid. Temporär förlust av känsel i öronen kan också förekomma.

Kvalitetskontroll

Reformkliniken följer upp och utvärderar resultatet av operationer och har ett systematiskt kvalitetsarbete för att upptäcka eventuella problem.