Behandlingar

Rynkbehandling

Bli av med rynkor smidigt med hjälp av ett muskelavslappnande toxin som slätar ut huden. På Reformkliniken utförs behandlingen alltid av en legitimerad läkare och sjuksköterska med specialutbildning, som finns där för dig från konsultation till uppföljning.

Vi använder ett toxin från världens största leverantör som blockerar kontakten från nerver till muskler vilket gör att de inte drar ihop sig. Det framställs helt syntetiskt idag men produceras i naturen av bakterier.

På Reformkliniken förstår vi att en vital del av din självkänsla kan vara kopplad till hur du ser ut och känner dig i din hud. Rynkor och linjer är en naturlig del av åldrandet, men ibland kan de få oss att känna oss äldre än vad vi faktiskt är eller påverka vårt självförtroende. Därför erbjuder vi en rad rynkbehandlingar som kan förnya och föryngra ditt utseende.

För att släta ut huden kan man använda det muskelavslappnande toxinet Botox. Botox bryts ner snabbt i kroppen och lämnar inga rester utom sin effekt tills kroppen har byggt nya kontakter. Ibland förväxlas preparatet med ”fillers” som är ämnen som fyller ut eller lyfter upp huden. Det är helt olika preparat och funktion även om de kan kombineras och ibland ersätta varandra.

Boka tid för konsultation

Behandling

Behandlingsområden

Varje ansikte berättar en historia, och varje linje kan vara en del av den berättelsen. Men när du önskar ett kapitel av förnyelse, har vi de behandlingar som behövs för att skriva om den historien. Våra behandlingar inkluderar:

 • Argrynka: Med botulinumtoxin kan vi släta ut den bekymmersrynka som dyker upp mellan ögonbrynen, vilket ger ett lugnare och mer avslappnat uttryck.
 • Kråksparkar: De charmiga små linjerna vid ögonens ytterkanter kan bli mindre framträdande, vilket återskapar hudens släthet och ungdomlighet.
 • Nasolabiala veck: Dessa veck går från näsvingarna ner mot mungiporna och kan ge ett nedtyngt intryck. Fyllmedel kan återställa volym och ge ett mer upplyft utseende.
 • Pannans horisontella linjer: Dessa kan ge ett ”oroligt” intryck. Genom att använda botulinumtoxin minskar vi dessa linjers synlighet.
 • Ögonbrynslyft: Ett diskret lyft av ögonbrynen kan förvandla ditt utseende, ge en öppen och pigg blick.
 • Behandling mot hyperhidros: Armar och händer som svettas överdrivet kan behandlas effektivt, vilket kan förbättra livskvaliteten avsevärt.
 • Ansiktsasymmetrier: Vi kan balansera ansiktsdrag och förbättra symmetrin, vilket kan öka harmonin i ditt utseende.
 • Käkförminskning: För en mer definierad käklinje kan vi använda oss av botulinumtoxin för att ge en slankare profil.
 • Lyft av överläpp och nerdragna mungipor: Återställ volymen och formen för ett yngre och fräschare uttryck.
 • Gummy Smile: Om ditt tandkött syns mycket när du ler, kan botulinumtoxin användas för att justera leendet till ett mer balanserat uttryck.
 • Rynkor på halsen: En åldrande hals kan förnya sitt utseende med hjälp av våra behandlingar för en mjukare och jämnare hudton.

Effekt av behandling

Vad kan jag förvänta mig?

Botulinumtoxinets resa från medicinsk till estetisk användning är en fascinerande berättelse som understryker dess mångsidighet. Ursprungligen användes detta kraftfulla preparat inom neurologi för att lindra muskelspänningar och spasmer, en behandling som visade sig ha en spännande bieffekt. Patienterna rapporterade en markant reduktion av svettning och en förbättring av hudens släthet i de behandlade områdena. Dessa oväntade resultat har lett till att botulinumtoxin idag är ett av de mest efterfrågade verktygen inom estetisk hudvård, med förmågan att erbjuda en slätare, mer ungdomlig hud och kontrollera överdriven svettning. Upptäck kraften i botulinumtoxin-behandlingar hos oss och ta del av den skräddarsydda skönhet som väntar.Varje individuell kropp reagerar olika på estetiska behandlingar, något som speglas i de varierande tiderna för hur länge effekten av en behandling består. Generellt kan du förvänta dig att resultaten av en professionellt genomförd behandling kan variera från 3 till 12 månader, med en vanlig spanne på cirka 6 månader. Det är intressant att notera att, för samma person, tenderar varaktigheten av behandlingseffekter att vara konsekvent oavsett upprepning. Kontinuerliga behandlingar leder varken till förlängd varaktighet eller minskad effektivitet. Även om allergiska reaktioner till behandlingar är extremt sällsynta, är det viktigt att vara uppmärksam på denna möjlighet. Om du är en av de få som inte upplever önskad effekt, finns det alternativa märken och behandlingsmetoder tillgängliga som kan erbjuda bättre resultat. Vår klinik erbjuder en bredd av estetiska behandlingsalternativ för att tillgodose just dina behov.

Behandling av medicinska tillstånd

Botox i samband med medicinska tillstånd

Botulinumtoxin, ofta förknippat med skönhetsbehandlingar och rynkreducering, har en lång och etablerad historia inom medicinen. Innan dess rykte som en rynkutjämnare, användes botulinumtoxin för att ge lindring åt patienter med en mängd olika medicinska tillstånd.

Medicinska tillämpningar av botulinumtoxin:

 • Muskelkrampstillstånd: Botulinumtoxin är särskilt effektivt för att behandla tillstånd som blefarospasm (ofrivillig blinkning) och strabism (skelning), där specifika muskelgrupper blir överaktiva. Genom att selektivt slappna av dessa muskler kan patienter uppleva betydande lättnad.
 • Överaktiv blåsa: För personer som lider av en överaktiv blåsa och urininkontinens, kan botulinumtoxin injektioner i blåsmuskeln minska symtom och förbättra livskvaliteten.
 • Kronisk migrän: Patienter som lider av kroniska migränattacker kan finna lättnad genom regelbundna injektioner, vilket kan minska frekvensen och intensiteten av huvudvärksattacker.
 • Hyperhidros: För de som lider av extrem svettning, även känd som hyperhidros, kan botulinumtoxin blockera de nervsignaler som orsakar överdriven svettning, vilket ger långvarig lättnad.
 • Cervikal dystoni: Detta smärtsamma tillstånd, som karaktäriseras av ofrivilliga nackmuskelkontraktioner, kan hanteras med botulinumtoxin för att minska smärta och förbättra nackens position.

Dessa användningsområden visar på botulinumtoxins breda potential och dess viktiga roll i behandling av många medicinska problem. Medan botulinumtoxin är mest känt för sina estetiska fördelar idag, fortsätter dess medicinska värde att vara ovärderligt för många patienter globalt, vilket ger lindring och förbättrad funktion i många tillstånd där traditionell behandling inte har varit tillräcklig.

På Reformkliniken är vi stolta över att erbjuda botulinumtoxinbehandlingar inte bara för estetisk förbättring, men även som en del av ett helhetstänkt medicinskt tillvägagångssätt för att förbättra våra patienters hälsa och välbefinnande. Om du söker efter en behandling som kan ge dig både medicinska och estetiska fördelar, kontakta oss för att lära dig mer om hur botulinumtoxin kan vara en del av din vårdplan.

Hur går en Rynkbehandling till?

Idag används preparatet både för att behandla medicinska och estetiska tillstånd. Toxinet sprider sig cirka 5 mm från den punkt där man sprutar in det och om det placeras rätt skadar det inget. Därför är det viktigt att den som utför behandlingen har bra utbildning och kan ta hand om eventuella problem.

Preparatet gör huden slät genom att musklerna undertill inte drar ihop sig. Om huden har förlorat elasticitet och fått djupa veck kommer de att finnas kvar men de blir inte värre. Då kan en kombination med ”fillers” hjälpa till att ge den önskade effekten.

Toxinet är ett läkemedel som måste skrivas ut av läkare och den som utför behandlingen måste vara läkare eller en person som arbetar med stöd av en läkare. Oftast är det en specialutbildad sjuksköterska men det förekommer dessvärre att personer helt utan medicinsk utbildning får tillgång till preparatet och då finns det en stor risk för problem. Det förekommer även förfalskningar av preparat och därför bör man vara försiktig om man blir erbjuden behandling till en väsentligt lägre kostnad än på etablerade kliniker.

Toxinet kommer till kliniken i en ampull som blandas med koksaltlösning och injiceras med en tunn nål genom huden in i den muskel som ska behandlas. Musklerna ligger på olika djup i ansiktet och det är därför viktigt att ha en gedigen kunskap om ansiktets anatomi och områden som man ska undvika. Trots goda kunskaper och bra teknik kan man få blåmärken och svullnader eftersom det finns blodkärl som inte är synliga. Dessa besvär är övergående och för det mesta är det helt borta efter några dagar.

Bortsett från lätt obehag vid injektion och lätt svullnad just vid injektionspunkterna ser man ingen effekt direkt utan normalt sett tar det cirka 7-10 dagar innan det syns. För att utvärdera effekten kan det vara klokt att planera en uppföljning efter cirka 14 dagar. Detta går att göra med en kontakt via mail med bilder om allt är som förväntat eller ett besök på kliniken med komplettering av behandling om det behövs.

Idag finns det olika typer av certifieringar för den som ska utföra behandlingar. För att bli certifierad krävs både rätt grundutbildning och en mycket god kunskap om ansiktets anatomi och effekten av preparaten man använder. Reformkliniken har valt att certifiera sina behandlare via Estetiska Injektionsrådet.

Komplikationer och dåliga resultat

Om man har lätt att få blåmärken i allmänhet eller om man tar mediciner som gör att blodet blir mera tunnflytande, vanliga smärtstillande till exempel eller tillskott med Omega3 till exempel, får man räkna med mer och mera långvariga blåmärken. Det finns läkemedel som förebygger detta och därför är det viktigt att gå igenom din hälsohistoria före behandling. Detta gör vi vid en konsultation och då tar vi också bilder för att dokumentera det tillstånd vi vill behandla