Näsplastik

Näsan kan ha en väldigt stor inverkan på självkänslan eftersom en ovanlig storlek eller form blir så synlig när man träffar människor. De flesta som söker sig till vår klinik för att genomföra en näsplastik vill oftast jämna ut näsryggen, förändra proportionerna eller ge nästippen en ny form.

Näsan kan ha en väldigt stor inverkan på självkänslan eftersom en ovanlig storlek eller form blir så synlig när man träffar människor. De flesta som söker sig till vår klinik för att genomföra en näsplastik vill oftast jämna ut näsryggen, förändra proportionerna eller ge nästippen en ny form.

Vi har även flera patienter som behöver hjälp att rätta till näsans skiljeväggar och underlätta andningen. Oavsett om dina skäl är av kosmetisk eller medicinsk art, är du alltid varmt välkommen till vår klinik!

För oss är det alltid du som står i fokus. Vi strävar alltid efter att möta våra patienters önskemål med stor precision. Man måste dock alltid vara förberedd på att ha realistiska förväntningar då det är dina egna fysiska förutsättningar som sätter gränserna för vad som är möjligt med en näsplastik. För att ta reda på hur just dina möjligheter ser ut kan du alltid besöka oss för en konsultation tillsammans med en av våra erfarna och skickliga läkare.

SÅ HÄR GÅR EN NÄSPLASTIK TILL PÅ VÅR KLINIK
Vi vill alltid bygga upp ett starkt förtroende hos våra patienter, det är därför viktigt för oss att du känner dig trygg och omhändertagen. Av den anledningen träffar du samma läkare under konsultation, operation och återbesök.

KONSULTATION
Innan vi kan boka in ett datum för operation behöver vi lära känna dig, veta hur dina önskemål ser ut, vilka förutsättningar du har och om du har några tidigare medicinska besvär. Du får därför boka in en tid för konsultation på vår klinik, som tar ungefär 30 minuter. Här får du en detaljerad beskrivning av ingreppet, dess risker och vad som är möjligt att genomföra utifrån hur just din näsa ser ut.

Det rekommenderas att du skriver ner lite frågor och tar bilder på en näsa som stämmer överens med dina önskemål. På det sättet får din läkare en bättre, tydlig uppfattning av hur du tänker samtidigt som du inte kommer hem utan att känna dig besvarad. Om du känner att ingreppet kan hjälpa dig att nå önskvärda resultat som kan förbättra din livskvalitet kan du boka in en tid för operation.

Samtidigt vill vi aldrig att våra patienter gör ett förhastat beslut. Det är av största vikt för oss att du känner dig helt bekväm och förberedd innan du gör ditt val. Överväg alltid ingreppets fördelar mot de eventuella riskerna. Du kan alltid återkomma vid ett senare tillfälle för att boka in en tid för näsoperation.

OPERATION
Vid alla ingrepp under narkos blir du alltid tilldelad ett helt eget rum när du checkar in. Här får du lugnande medicin och du får byta om till operationskläder i lugn och ro. Ta gärna med dig hörlurar och musik för att koppla av medan du väntar på att få träffa din läkare.

Innan du får komma in i operationssalen förklarar din läkare hela förloppet en gång till innan ni tar lite bilder som används som jämförelse under dina kommande besök på kliniken. Läkaren ritar sedan upp en ritning på din näsa enligt era överenskomna mål och du får träffa narkospersonalen som söver dig.
Beroende på hur du vill forma din näsa och om det rör sig om en liten eller stor näsplastik, tar operationen i de flesta fall mellan 1-3 timmar. Även om våra läkare är väldigt erfarna, tar vi alltid väldigt god tid på oss för att inte riskera synlig ärrbildning vid en så synlig del av ansiktet som näsan.
Varje patients önskemål gör att varje operation går till på lite olika sätt. En mindre näsplastik innebär att vi endast gör justeringar av näsans brosk och mjukare områden. Vid en stor näsoperation brukar förändringarna ske främst genom att man justerar näsbenet, i en kombination med mjukdelarna.

När operationen är färdig lägger vi en stödjande skena, alternativt gips, och fäster ihop med en tejp som gör att näsan behåller sin nya form. Du får sedan vakna till på uppvaket, där vi finns nära till hands med smärtstillande när bedövningen försvinner, innan du får fortsätta din återhämtning på ditt eget rum.

Övernattning ingår alltid i priset vid alla ingrepp under narkos för att vi ska vara helt säkra på att inga komplikationer inträffat. Ha gärna med dig bekväma kläder som är lätta att ta av och på utan att de behöver röra vid det opererade området. Innan du får åka hem på morgonen gör vi en sista kontroll och förser dig med nödvändiga tips och förhållningsregler.

ÅTERBESÖK
Ditt första kontrollbesök bokar vi in ungefär en vecka efter näsoperationen. Vi tittar bland annat på sårläkningen, hur de första resultaten ser ut och tar bort stygnen. Om du haft en omfattande operation byter vi ut stödskena eller gips mot ett nytt, vid ett mindre ingrepp tar vi bort det helt.
Näsplastik kommer som sagt in med omedelbara resultat, utan kommer gradvis, även om man ser den största skillnaden redan vid den första kontrollen. Därför kommer vi löpande att boka in nya återbesök där vi hela tiden följer upp utvecklingen.

VAR ALLTID INFORMERAD OM RISKERNA
Alla former av operationer delar samma allmänna risker. Riskerna innefattar bland annat infektion, blödning och negativ reaktion på narkosen. Genom att vara noggrann med sin hygien och din läkares förhållningsregler kan du minska risken för dessa avsevärt.

Naturligtvis finns det även olika komplikationer och biverkningar som är direkt kopplade till näsoperationer. Du får alltid utförliga instruktioner om vad du själv kan göra för att ha så goda förutsättningar som möjligt för att inte blir drabbad.

Tänk även på att en näsoperation är relativt komplicerad och det tar lång tid innan man kan se det slutgiltiga resultatet. För att du ska få ett så exakt resultat som möjligt är det därför mycket viktigt att du själv använder den tejp som du får med dig hem efter operationen.