Bröstförminskning och bröstlyft

Brösten är en viktig del i en kvinnas självbild och de är viktiga för hur man vill framstå för andra. De flesta önskar bröst som ger ett ungdomligt och naturtroget resultat utan att man ser opererad ut.

Det kan finnas många anledningar till att man inte trivs, till exempel medfödda egenskaper som att brösten är stora, ojämna eller uppfattas som avvikande i formen. Det kan också vara resultatet av förändringar i samband med graviditet, amning eller viktförändringar av andra skäl.

Många kvinnor önskar därför en operation med bröstförminskning och bröstlyft. Beslutet handlar om att man vill trivas bättre med sig själv och för att känna sig trygg och bekväm i olika situationer, både med och utan kläder.

Skillnaden mellan bröstförminskning och bröstlyft kan beskrivas som att man i det ena fallet tar bort bröstvävnad och i det andra fallet endast tar bort hud. För övrigt syftar ingreppen till att brösten ska bli nättare men fastare, fylligare och mera ungdomliga. Det ingår också att man förminskar vårtgården om denna blivit uttöjd.

Det blir lättare att få kläder att sitta bra om brösten sitter uppe och på plats och för många är det en dröm att kunna gå utan bh. Beroende på förutsättningar och önskemål kan brösten bli mycket eller lite mindre eller med samma storlek som tidigare eftersom det går att ta bort enbart hud och strama åt bröstet. För de flesta innebär ett bra resultat att man inte behöver tänka på brösten och att de känns som en helt naturlig del av kroppen.
Risken för komplikationer är väldigt låg och de flesta kan få ett bra och hållbart resultat med endast ett ingrepp. Kroppen ändrar sig över tiden och påverkas av graviditet och viktförändring även efter en operation så det är viktigt att vara medveten om att man kan komma att behöva ytterligare ingrepp i framtiden.

Vid bröstförminskning och bröstlyft finns en ökad risk att det inte kommer att fungera med amning även om cirka hälften av alla som blivit opererade kan amma helt normalt.

Vid stor skillnad i bröstens storlek och form, så kallad ”asymmetri”, kan det ibland vara nödvändigt att kombinera med bröstimplantat för att få ett bra resultat även om man egentligen inte önskar större bröst.

KONSULTATION
En tid för konsultation med en av våra plastikkirurger bokas till 30 minuter. Vi går igenom din hälsa och om det är något speciellt att tänka på med tanke på narkos och operation. Det viktigaste är att du ska få en bra bild av dina förutsättningar när det gäller operation och vad du kan förvänta dig.
Det är bra att du förbereder dig så att du vet vilket resultat du önskar dig och ta gärna med bilder så att vi kan diskutera detta.

Vi undersöker och mäter dina bröst för att ha ett bra utgångsläge och kunna råda dig till bästa möjliga åtgärd.

Normalt sett är det tillräckligt med ett besök inför operation men om du känner en osäkerhet inför något så kommer du tillbaka så många gånger du behöver för att känna dig trygg inför operationen. Vi håller också kontakt inför och efter operationen så att du kan ställa frågor direkt till din plastikkirurg eller få hjälp av någon i vår engagerade personal.

OPERATION
Den dagen du ska opereras kommer du till kliniken och får duscha inför operationen och därefter klär du dig i klinikens morgonrock och kan vila i en renbäddad säng. Vi gör allt för att minska risken för komplikationer och där ingår noggrann hygien.

Du får lugnande och avslappnande medicin och även smärtstillande för att du ska ha det så bra som möjligt under och efter operationen.

Normalt sett går det bra att komma hem samma dag men om det behövs kan du stanna över natten för att vi ska säkerställa bästa möjliga resultat och trygghet. Detta ingår i kostnaden för operation liksom att du får med dig smärtstillande läkemedel för den första tiden efter operation.

OPERATIONSTEKNIKER
Målet är att brösten ska bli fastare och sitta bättre på plats och det viktigaste är att strama åt huden. Det finns olika tekniker för detta men det som är gemensamt för dem är att det blir ärr på brösten.

Ankarlyft: den bästa metoden att få bröstvårtan att komma upp ordentligt och att kunna ta bort stora mängder hud och bröstvävnad. Genom att ta bort mycket hud kan man forma bröstet så bra som möjligt och det ökar hållbarheten i resultatet. Ärren ligger kring bröstvårtan, ner till vecket under bröstet och i själva vecket. Ärren ser ut som ett gammaldags ankare vilket har gett upphov till namnet.

Vertikallyft: som ankarlyft men utan ärr i bröstvecket. Lämpar sig för bröst som är ganska små och med kort avstånd från bröstvårta till vecket under bröstet.

Vårtgårdslyft: snitt kring bröstvårtan och vårtgården. Lämpar sig för ganska små bröst där det inte finns så mycket hudöverskott och bröstvårtan inte behöver lyftas så mycket.

Speciallyft: beroende på hur brösten ser ut kan det vara aktuellt att göra varianter av ovanstående tekniker.

Efter operationen: Du vaknar ur narkosen inne på operationssalen men ligger halvsovande med noggrann övervakning tills du är tillräckligt vaken för att kunna komma upp och gå på toaletten. Vi sätter på ett stramt bandage som minskar svullnad och blåmärken och det är bra att ha detta till dagen efter. Oftast är ingreppet inte nämnvärt smärtsamt men du får smärtstillande i förebyggande syfte både före och efter operationen. Efter att du har varit vaken i åtminstone fyra timmar kan det vara aktuellt att komma hem om du mår bra.

UPPFÖLJNING
Du träffar din plastikkirurg eller sköterska vid uppföljning efter 1-2 veckor beroende på ingrepp. Efter detta håller vi kontakten för att kunna ge råd om hur du tar hand om dig på bästa sätt.
Du bokar en tid som passar dig cirka 3 månader efter operationen för att vi ska kunna utvärdera resultatet och se ett tidigt slutresultat. Det tar cirka ett år innan det kan betraktas som mera färdigt när det gäller ärr och att kroppen har anpassat sig helt till förändringen.

KOMPLIKATIONER OCH DÅLIGA RESULTAT
Blödning, infektion och sårläkningsproblem är de vanligaste kirurgiska komplikationerna. Risken är minimal men för den som drabbas är det en stor påfrestning. Vi gör allt som är möjligt för att undvika och förebygga komplikationer och det är viktigt att den som opereras också gör det.

Rökning dubblar risken för alla typer av komplikationer och för att kroppen ska läka så bra som möjligt krävs det fyra veckor helt utan rökning. Alkohol ökar också risken för läkningsproblem och det är viktigt att vara mycket återhållsam cirka två veckor före operation.

När det gäller komplikationer och oönskade resultat ingår det i klinikens garanti och korrigeras kostnadsfritt. Det är viktigt att veta att inte alla kan få samma resultat och målet är ”bästa möjliga resultat”. Vid konsultationen pekar vi på det som är speciellt för dig och om det är något i dina förutsättningar som vi särskilt måste tänka på.

KVALITETSKONTROLL
Reformkliniken följer upp och utvärderar resultatet av operationer och har ett systematiskt kvalitetarbete för att upptäcka eventuella problem.