Bröstförstoring

Det finns många anledningar att fler och fler kvinnor väljer att genomgå en operation med bröstimplantat.

De flesta önskar ett naturtroget resultat och beslutet handlar om att man vill trivas bättre med sig själv.

Dr. Tuve Mårtensson berättar om ett bröstimplantats profil

Brösten är en viktig del i självbilden men de är också viktiga för hur man vill framstå för andra.

För att känna sig trygg och bekväm i olika situationer, både med och utan kläder, underlättar det att brösten har en bra form och stabilitet.

Beroende på förutsättningar och önskemål kan brösten bli mycket eller lite större och ibland inte alls större eftersom det går att kombinera en förminskning av det egna bröstet med inläggning av implantat.

För de flesta innebär ett bra resultat att man inte behöver tänka på brösten och att de känns som en helt naturlig del av kroppen.

Anledningen att man inte trivs kan vara medfödda egenskaper som att brösten är små, ojämna eller uppfattas som avvikande, men det kan också vara resultatet av förändringar i samband med graviditet, amning eller viktförändringar av andra skäl. Risken för komplikationer är väldigt låg och materialet i bröstimplantaten är mera hållbart idag.

Detta gör att de flesta kan få ett bra resultat med ett ingrepp. Kroppen ändrar sig över tiden och påverkas av graviditet och viktförändring även efter en operation så det är viktigt att vara medveten om att man kan komma att behöva ytterligare ingrepp i framtiden.

Om brösten har en bra form och huden har bra kvalitet räcker det att lägga in ett implantat men om huden är uttöjd och brösten hänger kan det krävas ett samtidigt bröstlyft.

Vid stor skillnad i bröstens storlek och form, så kallad ”asymmetri”, kan det ibland vara tillräckligt att använda implantat med olika storlek men det kan också vara nödvändigt med ett samtidigt bröstlyft.

Tuve Mårtensson berättar om olika bröstimplantat

Brösten är en viktig del i självbilden men de är också viktiga för hur man vill framstå för andra.

För att känna sig trygg och bekväm i olika situationer, både med och utan kläder, underlättar det att brösten har en bra form och stabilitet. Beroende på förutsättningar och önskemål kan brösten bli mycket eller lite större och ibland inte alls större eftersom det går att kombinera en förminskning av det egna bröstet med inläggning av implantat. För de flesta innebär ett bra resultat att man inte behöver tänka på brösten och att de känns som en helt naturlig del av kroppen.

Anledningen att man inte trivs kan vara medfödda egenskaper som att brösten är små, ojämna eller uppfattas som avvikande, men det kan också vara resultatet av förändringar i samband med graviditet, amning eller viktförändringar av andra skäl. Risken för komplikationer är väldigt låg och materialet i bröstimplantaten är mera hållbart idag.

Detta gör att de flesta kan få ett bra resultat med ett ingrepp. Kroppen ändrar sig över tiden och påverkas av graviditet och viktförändring även efter en operation så det är viktigt att vara medveten om att man kan komma att behöva ytterligare ingrepp i framtiden.

Om brösten har en bra form och huden har bra kvalitet räcker det att lägga in ett implantat men om huden är uttöjd och brösten hänger kan det krävas ett samtidigt bröstlyft.
Vid stor skillnad i bröstens storlek och form, så kallad ”asymmetri”, kan det ibland vara tillräckligt att använda implantat med olika storlek men det kan också vara nödvändigt med ett samtidigt bröstlyft.

KONSULTATION
En tid för konsultation med en av våra plastikkirurger bokas till 30 minuter. Vi går igenom din hälsa och om det är något speciellt att tänka på med tanke på narkos och operation. Det viktigaste är att du ska få en bra bild av dina förutsättningar när det gäller operation och vad du kan förvänta dig.

Det är bra att du förbereder dig så att du vet vilket resultat du önskar dig och ta gärna med bilder så att vi kan diskutera detta.

Vi undersöker och mäter dina bröst för att ha ett bra utgångsläge och kunna råda dig till bästa möjliga åtgärd.

Normalt sett är det tillräckligt med ett besök inför operation men om du känner en osäkerhet inför något så kommer du tillbaka så många gånger du behöver för att känna dig trygg inför operationen. Vi håller också kontakt inför och efter operationen så att du kan ställa frågor direkt till din plastikkirurg eller få hjälp av någon i vår engagerade personal.

OPERATION
Den dagen du ska opereras kommer du till kliniken och får duscha inför operationen och därefter klär du dig i klinikens morgonrock och kan vila i en renbäddad säng. Vi gör allt för att minska risken för komplikationer och där ingår noggrann hygien.

Du får lugnande och avslappnande medicin och även smärtstillande för att du ska ha det så bra som möjligt under och efter operationen.

Vi önska att du stannar över natten efter en bröstförstoring för att vi ska säkerställa bästa möjliga resultat och trygghet. Detta ingår i kostnaden för operation liksom att du får med dig smärtstillande läkemedel för den första tiden efter operation.

Uppföljning efter en bröstförstoring

UPPFÖLJNING
Du träffar din plastikkirurg eller sköterska vid uppföljning efter 1-2 veckor beroende på ingrepp. Efter detta håller vi kontakten för att kunna ge råd om hur du tar hand om dig på bästa sätt.

Du bokar en tid som passar dig cirka 3 månader efter operationen för att vi ska kunna utvärdera resultatet och se ett tidigt slutresultat. Det tar cirka ett år innan det kan betraktas som mera färdigt när det gäller ärr och att kroppen har anpassat sig helt till förändringen.

KVALITETSKONTROLL
Reformkliniken följer upp och utvärderar resultatet av operationer och har ett systematiskt kvalitetarbete för att upptäcka eventuella problem.

För att kunna följa utvecklingen efter operation och kunna upptäcka eventuella problem som kan uppstå rapporterar Reformkliniken och andra seriösa kliniker till BRIMP, det nationella BRöstIMPlantatregistret.

Plastikkirurg Tuve Mårtensson berättar om gelehallonimplantat

Information om implantat

SILIKONIMPLANTAT
Moderna bröstimplantat är tillverkade av silikon av en typ som i Sverige kallas ”geléhallon”, i Danmark ”skaerefast” och i engelskspråkiga länder ”gummy bear” eller ”cohesive”. Det betyder att innehållet är mjukt men inte flytande. Om implantatet skulle skadas stannar innehållet på plats istället för att rinna ut. Detta bidrar till att brösten kan hålla formen bättre och det minskar risken för komplikationer.

När man placerar ett främmande material i kroppen skapar läkningen en hinna som kallas ”ficka” och den bidrar till att implantatet håller sig på plats och att den har den form som man önskar.

Fickan bildas och stabiliseras under de första fyra veckorna men den kan påverkas upp till cirka tre månader efter operationen. Därför är den första tiden efter operation mycket viktig för hur brösten ska komma att se ut längre fram.

Normalt sett är fickan tunn och eftergivlig vilket gör att implantaten uppfattas som mjuka och en naturlig del av kroppen. Om fickan istället blir stram och tjock kommer bröstet att uppfattas som hårt och obekvämt. Fickan ska vara tillräckligt rymlig för att implantatet ska kunna ligga slätt. Om fickan blir för liten och stram kommer implantatet att bli påverkat i formen och ha veck på ytan. Om fickan blir allt tjockare och stramare påverkas formen allt mer och bröstet blir hårdare tills det är som en liten boll. Detta kallas kapselbildning och är en sällsynt komplikation som kan visa sig tidigt efter operationen eller först efter många år.

Dr X Y har i en uppföljning av 1001 bröstförstoringar mellan 2006 och 20—visat extremt låg risk för kapselbildning med endast ett fall. I detta fall löstes problemet genom att öppna upp till implantatet och göra mer plats i fickan.

Ytan på ett implantat kan vara slät eller frostad. Frostade implantat kallas också ”texturerade” och ytan kan vara allt från kraftigt ruggad till nästan helt slät i känslan.

En kraftigt texturerad yta ska skapa göra att implantatet ”växer fast” en reaktion mellan kroppen och implantatet vilket teoretiskt ska göra att implantatet håller sig bättre på plats. Tyvärr fungerar detta inte lika bra i praktiken utan implantaten kan få en så kallad dubbelkapsel som gör att det kan röra sig fritt inuti sin ficka. Det har då bildats en hinna på utsidan av implantatet och en hinna på insidan av kroppen.

Kraftigt texturerade implantat har också en starkare koppling till den mycket ovanliga tumörform, BIA-ALCL, som uppmärksammats på senare tid.

KOKSALTIMPLANTAT
Koksaltimplantat består av ett tunt hölje som placeras i kroppen och fylls med steril saltlösning. De var populära under en period när det fanns en oro för silikon som material att placera i kroppen eftersom det som kunde rinna ut om koksaltimplantatet gick sönder var något som kroppen själv suger upp och det försvinner naturligt. Dessutom kan storleken justeras genom att man fyller dem olika mycket när man kan kontrollera utseendet i samband med operationen.

Problemet med koksaltimplantat är att de ofta blir mer onaturliga i känslan. Om de fylls för lite så blir det veckbildningar och om de fylls för mycket så blir de hårda.

BRÖSTIMPLANTAT – Runda respektive droppformade implantat
Ett runt implantat är som en cirkel i bottenplattan, den del som placeras mot bröstkorgsväggen, medan formen anpassar sig efter hur mycket plats det har. Ett droppformat implantat har en bredd, höjd och projektion och de är tillverkade för att hålla en bestämd form i kroppen.

För den som önskar ett naturtroget resultat kan ett droppformat bröst vara idealet men ett runt implantat kan ha en droppform i kroppen.

Ett runt implantat kan till exempel placeras i kroppen genom en liten öppning i armhålan medan ett droppformat implantat kräver ett större ärr som placeras i vecket under bröstet.

STORLEK PÅ IMPLANTAT
För att hitta rätt storlek på implantaten mäter vi bredden på bröstkorgen, bröstvårtans placering och de egna bröstens volym. Vi kontrollerar också hudens kvalitet, bröstkorgens form och bröstveckets placering. Alla dessa faktorer påverkar resultatet och det är viktigt att vara medveten om de egna förutsättningarna från början.

Bredden på implantatet ska anpassas efter kroppens förutsättningar och vilka önskemål man har. För den som önskar ett naturtroget resultat ska måttet på implantatet passa med bredden på bröstkorgen. För den som önskar ett mera överdrivet och onaturligt resultat ska måttet på implantatet vara för stort så att det fyller utanför bröstkorgen men också går högre upp på bröstkorgsväggen.

Det vi har minst möjlighet att påverka är avståndet mellan brösten i mitten, den så kallade klyftan. Klyftans bredd beror på hur nära brösten sitter från början och hur mycket bröstvävnad och underhudsfett man har som kan dölja implantatet.

Framför eller bakom bröstmuskeln?

Ett implantat som ligger framför bröstmuskeln täcks enbart av det egna bröstet och det underhudsfett man har kring bröstet. Det blir mera tydligt att det finns ett implantat efter kanterna på implantatet blir lättare att se och känna.

Risken för komplikationer på både kort och lång sikt är större. Vid mammografi skymmer implantatet bröstvävnaden eftersom bröst och implantat ligger i direkt kontakt. Med bra kvalitet på huden och ett tillräckligt tjockt lager underhudsfett kan man trots dessa nackdelar få ett bra resultat. En fördel kan vara att implantatet formar bröstet mera direkt och kan minska risken för DB i vissa fall.

Ett implantat som ligger bakom bröstmuskeln täcks av bröstvävnad, underhudsfett och muskel. Vid rekonstruktiv kirurgi kan det vara aktuellt att lägga implantatet helt bakom bröstmuskeln men vid estetisk kirurgi handlar det om en placering delvis bakom bröstmuskeln, så kallad ”dual plane”.

Muskeln döljer den övre delen och den delen som är in mot mitten men inte nertill eller ut i sidan och i dessa områden kan man lättast känna implantatet. Vid mammografi kan bröstet förskjutas i förhållande till bröstmuskeln så att implantatet inte skymmer bröstvävnaden vilket ger en säkrare bedömning. Det går också att ta prover från bröstvävnaden utan att skada implantatet.

Komplikationer och dåliga resultat

Blödning, infektion och sårläkningsproblem är de vanligaste kirurgiska komplikationerna. Risken är minimal men för den som drabbas är det en stor påfrestning. Vi gör allt som är möjligt för att undvika och förebygga komplikationer och det är viktigt att den som opereras också gör det.

Rökning dubblar risken för alla typer av komplikationer och för att kroppen ska läka så bra som möjligt krävs det fyra veckor helt utan rökning. Alkohol ökar också risken för läkningsproblem och det är viktigt att vara mycket återhållsam cirka två veckor före operation.

Det som inte är egentliga komplikationer men som är ett dåligt resultat är till exempel: ”DB”, ”Bottoming out”, ”rippling” och muskelpåverkan.

DOUBLE BUBBLE
DB eller Double Bubble betyder att bröstet inte uppfattas som en enhet utan bröstet hänger utanpå och har en synlig rest av det gamla bröstvecket. Risken för detta är störst om bröstet har dålig hudkvalitet och vecket är stramt och implantatet ligger nedom bröstvecket. Ibland går det att lösa genom att placera implantatet framför muskeln istället för bakom men många gånger krävs det ett bröstlyft för att bryta det gamla vecket.

Om Double Bubble

BOTTOMING OUT
Detta betyder att bröstet töjer sig på undersidan vilket gör att det sjunker ner och bröstet blir allt tunnare på undersidan. Det kan vara svårt att lösa eftersom det handlar om den egna kroppens hållfasthet men det kan vara aktuellt att byta implantat, sy ihop fickan där implantatet ligger eller göra ett bröstlyft.

RIPPLING
Rippling som oönskat resultat betyder att det blir en märkbar vågighet på implantatet. När implantatet ligger på en slät yta har det en slät form men när det placeras i kroppen är det alltid vågigt i kanterna. Implantat kan ha olika form, runda eller droppformade och de kan vara olika fasta men alla implantat har rippling i kroppen.

Om implantatet täcks av hud och muskel märks detta inte men om det är tunt mellan implantat och hudyta kan man lättare märka ojämnheterna. Det är viktigt att tänka på detta i förväg när man väljer implantat och den viktigaste faktorn som ökar risken för märkbar rippling är storleken i förhållande till kroppens mått och hudens kvalitet.

MUSKELPÅVERKAN
Detta kan betyda många olika saker men när det gäller oönskade resultat så handlar det om både form och obehag. Alla bröst och implantat rör sig med aktivitet i bröstmuskeln.

En typisk effekt av implantat bakom bröstmuskeln är att de dras uppåt och utåt då man spänner bröstmuskeln och då deformeras bröstet men det återtar sin form då man slappnar av. Ett implantat framför muskeln ligger i kontakt med bröstmuskelns framsida och rör sig också då man spänner muskeln men det blir inte deformerat på samma sätt. I sällsynta fall är det förenat med smärta när man använder muskeln. Om besvären är uttalade kan det vara aktuellt att flytta implantaten och placera dem framför muskeln.

När det gäller komplikationer och oönskade resultat ingår det i klinikens garanti och korrigeras kostnadsfritt. Det är viktigt att veta att inte alla kan få samma resultat och målet är ”bästa möjliga resultat”. Vid konsultationen pekar vi på det som är speciellt för dig och om det är något i dina förutsättningar som vi särskilt måste tänka på.

Om rippling vid en bröstförstoring

Före- och efterbilder