Bukplastik

Målet med en bukplastik är att förbättra både det estetiska och det funktionella resultatet beroende på dina förutsättningar. Graviditet och övervikt kan leda till stora förändringar såsom överskottshud som måste tas bort kirurgiskt.

ANLEDNINGAR TILL BUKPLASTIK

Bukplastik är ett ingrepp som är aktuellt för både män och kvinnor och ingreppet går till på samma sätt men det finns lite olika sätt att tänka beroende på det önskade estetiska resultatet.

Bukväggen består av muskler och senor och den kan töjas ut så att den inte drar ihop sig. Det typiska resultatet är att bukväggen buktar i mitten och man känner att de raka bukmusklerna inte ligger bredvid varandra utan har glidit isär. Det är möjligt att sy ihop bukväggen i mitten så att musklerna ligger nära varandra igen och detta leder oftast till att magen blir mycket plattare.

Många gånger förbättrar detta möjligheterna för kroppen att fungera bättre när det gäller stabiliteten i bålen. Många kvinnor vittnar om att magen fungerar mycket bättre och att de blir starkare och får mindre besvär från ryggen också.

Om bukväggen är allmänt förslappad hjälper det inte att sy ihop bukväggen utan det kvarstår en viss buktning. Vi går igenom dina förutsättningar inför operationen så att du har en så klar bild som möjligt av vad du kan förvänta dig.

En bukplastik kan kombineras med andra ingrepp och det vanligaste är fettsugning. Detta kan ge ett kraftigt förbättrat resultat om du har överskott av fett på magen eller höfter men detta ingår i en individuell bedömning där vi diskuterar dina önskemål.

OLIKA TYPER AV BUKPLASTIK

Beroende på dina förutsättningar finns det i princip två olika typer av ingrepp.

Låg bukplastik: För den som endast har ett överskott av hud längst nere på magen kan det ge en stor förbättring, både estetiskt och funktionellt, att ta bort hud för att undvika veck- och sårbildning. Det ger också en möjlighet att sy ihop bukväggen nedom naveln om man har besvär med buktande bukvägg.

Hög bukplastik: Vid en hög bukplastik lossar man hud och fett från bukväggen hela vägen upp till bröstbenet för att kunna sy ihop och stabilisera bukväggen uppifrån och ner. Därefter kan man oftast ta bort all hud och allt fett nedom naveln och få ner huden att bli mera stram. Vid detta ingrepp lossar man naveln från huden på sin ursprungliga plats och skapar en så naturlig öppning som möjligt.

Konsultation och operation

KONSULTATION

En tid för konsultation med en av våra plastikkirurger bokas till 30 minuter. Vi går igenom din hälsa och om det är något speciellt att tänka på med tanke på narkos och operation. Det viktigaste är att du ska få en bra bild av dina förutsättningar när det gäller operation och vad du kan förvänta dig.

Det är bra att du förbereder dig så att du vet vilket resultat du önskar dig och ta gärna med bilder så att vi kan diskutera detta.

Normalt sett är det tillräckligt med ett besök inför operation men om du känner en osäkerhet inför något så kommer du tillbaka så många gånger du behöver för att känna dig trygg inför operationen. Vi håller också kontakt inför och efter operationen så att du kan ställa frågor direkt till din plastikkirurg eller få hjälp av någon i vår engagerade personal.

OPERATION

Den dagen du ska opereras kommer du till kliniken och får duscha inför operationen och därefter klär du dig i klinikens morgonrock och kan vila i en renbäddad säng. Vi gör allt för att minska risken för komplikationer och där ingår noggrann hygien.

Du får lugnande och avslappnande medicin och även smärtstillande för att du ska ha det så bra som möjligt under och efter operationen.

Vi önskar att du stannar över natten efter en bukplastik för att vi ska säkerställa bästa möjliga resultat och trygghet. Detta ingår i kostnaden för operation liksom att du får med dig smärtstillande läkemedel för den första tiden efter operation.

Efter en bukplastikoperation

Huden blir mycket stram efter ingreppet och du får inte sträcka på dig fullt. Du behöver också vara mycket försiktig med lyft och rörelser i början eftersom du använder magen i många olika vardagliga situationer som du inte tänker på.

Smärtan efter en bukplastik är oftast inte så uttalad men det varierar mycket från person till person. Du får övervakning och den smärtstillande behandling du behöver under tiden på kliniken.

Du får även med dig läkemedel hem för den första tiden efter operation. Efter alla operationer behöver kroppen tid för återhämtning och det är normalt att vara trött och matt i ett par veckor. Det är viktigt att du planerar tiden efter operation så att du kan återhämta dig i lugn och ro.

Du ska inte ligga stilla utan vara uppe och röra dig redan tidigt efter operationen för att gå på toaletten, duscha och vänja dig vid den nya situationen.

UPPFÖLJNING

Du träffar din plastikkirurg eller sköterska vid uppföljning efter 1-2 veckor beroende på ingrepp. Efter detta håller vi kontakten för att kunna ge råd om hur du tar hand om dig på bästa sätt.

Du bokar en tid som passar dig cirka 3 månader efter operationen för att vi ska kunna utvärdera resultatet och se ett tidigt slutresultat. Det tar cirka ett år innan det kan betraktas som mera färdigt när det gäller ärr och att kroppen har anpassat sig helt till förändringen.

KVALITETSKONTROLL

Reformkliniken följer upp och utvärderar resultatet av operationer och har ett systematiskt kvalitetarbete för att upptäcka eventuella problem.

Före- och efterbilder
Komplikationer och dåliga resultat

Blödning, infektion och sårläkningsproblem är de vanligaste kirurgiska komplikationerna. Risken är minimal men för den som drabbas är det en stor påfrestning. Vi gör allt som är möjligt för att undvika och förebygga komplikationer och det är viktigt att den som opereras också gör det.

Rökning dubblar risken för alla typer av komplikationer och för att kroppen ska läka så bra som möjligt krävs det fyra veckor helt utan rökning.

Alkohol ökar också risken för läkningsproblem och det är viktigt att vara mycket återhållsam cirka två veckor före operation.

För att resultatet ska hålla sig så bra som möjligt är det viktigt att hålla kroppsvikten på ungefär samma nivå. Vid kraftig viktuppgång eller graviditet kommer huden och bukväggen att töja ut sig igen. Det är fullt möjligt att genomgå en graviditet efter en bukplastik men resultatet kommer att se helt annorlunda ut.

Blödning: Sårytan är stor på insidan och det finns många blodkärl som delas vid operationen. Det finns en risk att något blodkärl öppnar sig efter operationen så att det blir en större blödning. Denna risk är störst efter kraftig viktnedgång där det finns stora blodkärl som tidigare har försörjt huden med blod. Risken är störst under de första timmarna efter operation och därför är det viktigt att ha bra övervakning under den tiden.

Blodpropp: Efter större ingrepp rubbas kroppens balans mellan blodflöde och blodlevring och det finns en risk att blodet samlas i ådrorna i benen och bildar proppar som kan vandra till lungorna. Vid varje operation överväger vi risken för blodpropp och nyttan och risken med läkemedel som förebygger blodpropp. Eftersom det finns stora individuella skillnader mellan dem som opereras och det finns risker med behandlingen diskuterar vi detta med dig och väljer bästa möjliga behandling.

Ärrbildning: En bukplastik kräver långa snitt för att få bort överskottshud och undvika att det blir ojämnheter i ändarna av ärren, så kallade ”hundöron” som beror på att det finns lite för mycket vävnad kvar. Ärrens utseende beror till största delen på kroppens egen förmåga att läka och målsättningen är att alla ska få bästa möjliga resultat med tunna bleka ärr. Vissa har en tendens att bilda mycket ärrvävnad och att det tar lång tid innan ärren mognar. Om det trots allt uppstår oönskade resultat korrigeras detta så långt det är möjligt. Detta sker kostnadsfritt och många gånger går det enkelt att göra i lokalbedövning.

Nedsatt känsel: När man lossar hud och fett från bukväggen delar man nervgrenar vilket gör att huden kommer att upplevas som bedövad. Känseln kommer tillbaka sakta under de första månaderna och det kan hända att den blir permanent nedsatt, framförallt längst nere i mitten av magen nära ärret.

Vätskeansamling: Skiktet mellan bukvägg och hud är en såryta som läcker vätska tills kroppen har ”limmat ihop” den. Detta sker i en balans där kroppen också suger upp vätska. Genom att ta det lugnt den första tiden och bära bandage kan du hjälpa kroppen att minimera tendensen att samla fri vätska. Om det uppstår en större mängd fri vätska i skiktet mellan bukvägg och hud kan den tappas ut vid ett besök på kliniken. För att läkningen ska bli så okomplicerad som möjligt är det bra att få bort vätskan men det är inte tecken på ett allvarligt problem att det läcker vätska.