Reformklinikens Integritetspolicy 

På Reformkliniken AB (org.nr. 556890-3396) tar vi din integritet på allvar och ser till att dina personliga uppgifter hanteras säkert. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Vi är ansvariga för att skydda dina uppgifter. Om du har några frågor, mejla oss på info@reformkliniken.se.

1. Vilka personuppgifter vi behandlar 

Vilka Uppgifter: Vi samlar in din personliga och kontaktinformation som namn, personnummer, e-post och telefonnummer när du bokar något hos oss eller frågar efter information. Vi sparar också e-post som vi utbyter med dig.

Användning av Uppgifter: Vi använder dessa uppgifter för att sköta vårt förhållande med dig som kund. Det innebär att vi kontaktar dig om bokningar, svarar på dina frågor, ger dig uppföljningar och stöd. Vi kan även använda ditt telefonnummer för att skicka bekräftelser och påminnelser via SMS.

2. Hur länge sparar vi din information? 

Om du inte särskilt begär något annat så sparar vi dina uppgifter i vårt kundregister i tio år från att kundförhållandet är avslutat. Delar av person- och kontaktinformationen kommer även att framgå i journalen och sparas då i enlighet med vad som gäller för journaler.

I vårt kundregister
Vi sparar dina uppgifter i 10 år efter att vårt kundförhållande med dig är avslutat. Ett kundförhållande anses avslutat när vi är färdiga med din behandling och uppföljningar.

I din journal
Vi sparar information om din hälsa, som uppgifter om eventuella behandlingar, din sjukdomshistoria eller tester (som blodvärden). Dessa uppgifter inkluderar det du berättar för oss och anteckningar från läkare. Denna information sparas i din journal i 10 år, vilket krävs enligt patientdatalagen.

Betalningsinformation
När du betalar för våra tjänster samlar vi in betalningsinformation beroende på betalningsmetod. Den informationen används för att hantera betalningen och visas i vår bokföring.

Om du finansierar en behandling genom en extern part (som en bank eller försäkringsbolag), får vi information från dem. Detta kan vara uppgifter om att betalningen är godkänd. Dessa externa parter hanterar dina uppgifter enligt sina egna regler, som du kan läsa om i deras integritetspolicys.

3. Varför behandlar vi din information?

Betalningsinformation
Vi behandlar din betalningsinformation för att kunna genomföra dina köp. När betalningen är klar tar vi bort dina betalningsuppgifter från våra system. Vi sparar dock bokföringsinformation som fakturor (med ditt namn och adress) i upp till sju år efter räkenskapsårets slut enligt Bokföringslagen.

Nyhetsbrev
Om du är kund hos oss eller har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev, använder vi din e-postadress för att skicka det till dig. Ditt förnamn kan användas för att göra innehållet mer personligt. Om du inte vill få nyhetsbrev längre kan du avprenumerera via en länk i brevet. Vi skickar nyhetsbrev för att ta hand om våra kunder och för marknadsföring.

Sociala Medier
Vi är aktiva på sociala medier där du kan prata med oss och dela bilder. Vi använder informationen du delar bara i det sociala mediet där du delade den. Om du till exempel taggar oss i en bild, godkänner du att vi visar bilden i vårt flöde. Om du vill att vi tar bort något du har delat med oss, säg till så hjälper vi dig. Vi sparar också kommunikationen från sociala medier för att bekräfta vad som har sagts om det behövs i framtiden och för att hantera kundförhållanden.

Om Före- och Efterbilder
Ibland använder vi bilder på våra kunder före och efter behandlingar för att visa våra tjänster. Om vi vill använda dina bilder, kommer vi att be dig skriva under ett godkännande.

Hur vi samlar in information
Normalt får vi all information direkt från dig. Men ibland kan vi behöva samla in information från andra källor, som en journal från en annan vårdgivare. Om det händer, informerar vi dig och du har kontroll över processen. Ibland kan vi också kontrollera dina kontaktuppgifter via offentliga register.


4. Dela dina uppgifter med andra

Våra Anställda: Vårt personal har tillgång till din information, men endast den information de behöver för sitt arbete. Till exempel, endast vårdpersonal ser din journal. Notera att du vid en bokning normalt lämnar vissa hälsouppgifter som då lämnas till administrativ, inte behandlande, personal.

Leverantörer och Underleverantörer: Vi delar viss information med företag som hjälper oss med tjänster, som att sköta våra journaler eller skicka nyhetsbrev. Leverantörer är alltid bundna av sekretess och får inte behandla dina uppgifter på något annat sätt än vad vi ger instruktion om.

Remisser och Recept: Om du behöver en remiss eller recept, skickar vår personal detta till rätt ställe. Recept kan skickas elektroniskt till apotek. Om du behöver läkemedel skickar Behandlaren i normala fall ett recept elektroniskt till alla svenska apotek. En del särskilda recept måste skickas till ett namngivet apotek, men i normalfallet kan alla apotek se ditt recept.

Information till Myndigheter: Ibland kan vi behöva ge dina uppgifter till myndigheter, om lagen kräver det eller om du har gett oss tillåtelse. Kontakta oss om du vill veta mer om vilken information som kan lämnas ut till myndigheterna.


5. Var dina uppgifter behandlas

Vi behandlar dina personuppgifter endast i Sverige eller inom EU/EES. Vi skickar inte din information till länder utanför EU/EES utan att först säkerställa att det är lagligt och säkert.


6. Sammanfattning av Dina Rättigheter

Rätt att invända mot behandling: Du kan motsätta dig användningen av dina personuppgifter för särskilda syften som vi anser vara i vårt berättigade intresse. Om du gör en sådan invändning kommer vi att överväga din begäran och besluta om vi ska fortsätta behandla dina uppgifter.

Rätt till tillgång och dataportabilitet: Du har rätt att begära en kostnadsfri kopia av de personuppgifter vi har om dig. Detta inkluderar information om hur vi har samlat in, använt och delat dina uppgifter. Du kan också begära att vi överför dina uppgifter till en annan organisation.

Rätt att få uppgifter raderade: Om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de syften de samlades in för, eller om det inte finns någon laglig grund för behandlingen, kan du begära att vi raderar dem.

Rätt att spärra uppgifter: Du kan begära att vi spärrar tillgången till uppgifter i din patientjournal.

Rätt att rätta uppgifter: Om du upptäcker felaktigheter i de uppgifter vi har om dig, har du rätt att begära att vi korrigerar dem.

Rätt till begränsning av behandling: Du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter medan eventuella felaktigheter utreds eller om du har invänt mot behandlingen.

Rätt till skadestånd: Om du lider skada på grund av att vi har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som strider mot lag, har du rätt att begära ersättning.

Rätt att lämna klagomål: Om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter på rätt sätt, har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.


7. Begränsningar och Krav

Vissa lagar kan begränsa dessa rättigheter, till exempel patientdatalagen och annan lagstiftning relaterad till hälso- och sjukvård, sekretess, arkivering samt bokföring och skatt. Dina uppgifter används endast i den utsträckning som krävs för att uppfylla dessa lagliga krav.

8. Kontakta Oss

Reformkliniken är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy och följer svensk dataskyddslagstiftning, inklusive GDPR. För frågor, kontakta oss via e-post på info@reformkliniken.se.