Tuve Mårtensson

Leg. Läkare och Specialist i kirurgi

Dr Tuve Mårtensson leg. läkare, är specialist i kirurgi sedan 2000. Tuve gjorde sin specialistutbildning inom kirurgi i Halmstad 1995-2000 med successiv inriktning på bröstkirurgi med utredning och behandling av bröstcancer som viktigaste delen. Detta ledde senare in till rekonstruktiv kirurgi och en specialistutbildning i plastikkirurgi 2003 med tyngdpunkt och fokus på bröstrekonstruktioner och andra bröstrelaterade problem. Tuve har varit verksam inom estetisk plastikkirurgi sedan 2004 och på Reformkliniken sedan sommaren 2017. Tuve är medlem i Sveriges läkarförbund, Svensk Kirurgisk Förening, Svensk Plastikkirurgisk Förening och Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi.

Att få vara med och skapa skillnad i en patients liv driver mig varje dag.

Dr. Tuve Mårtensson
Tuve Mårtensson